İçeriğe geç

Eğitim & Sunum

Yaptığım Sunum ve Bildiriler

“Müziğini Kodla” – Eğitim Teknolojiler Konferansı 2018

“Tabletsiz Okullarda Tablet Uygulamaları” – Eğitim Teknolojileri Konferansı 2017

“Bilişim Teknolojilerinde Yeni Uygulamalar” – Ankara Üni. EBF 9. Öğrenci Kongresi 2012

“Uzaktan Eğitimde İçerik Geliştirme Eğitimi” – Nevşehir Üniversitesi – 2012

Aldığım Eğitimler

“Eğitim Teknolojiler Uzmanı Sertifika Programı”- Eğitimtek- MEF Üniversitesi

“Görsel Programlama Dili Kullanarak Yazılım Geliştirme” – Leonardo Da Vinci Pr. -Almanya

“Yazılım Uzmanlığı Sertifika Programı” – İkiteknik

“C Programalama”- Gazi Üniversitesi- Beltek

“LEGO Mindstorms Education EV3 Robotik ve Programlama Eğitimi”- Lego -Teknokta

“Eğitimciler için 21.yy Becerileri Kampı” – Yenilikçi Öğrenme Merkezi

“BTEC:Eğiticinin Eğitimi” – Pearson

“Makeblock ve Scratch Robot Kodlama”- Kocaeli Bilim Merkezi

Katıldığım Konferans ve Kongreler

3. BÖTE Öğrenci Kurultayı – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – 2009

4.BÖTE Öğrenci Kurultayı- ODTÜ- 2010

8. BÖTE Öğrenci Kurultayı- Ege Üniversitesi -2014

3. Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı-ODTÜ-2008

Uzaktan Eğitimde Mobil Teknolojiler- Uluslararası Uzaktan Eğitim Derneği – 2011

Uzaktan Eğitim Çalıştayı- Ege Üniversitesi-2011

15. Türkiye’de İnternet Konferansı-İTÜ -2010

3. International Future Learning Conference:e-Learning 2010- İstanbul Üniversitesi -2010